SANZ LAVIDE, Jesusa

Natural de Cirauqui, vecina de Barcelona y muerta en los bombardeos sobre la capital de Catalunya.

Dades personals

 • Renom o motiu: –
 • Data de naixement: 1879
 • Sexe: Dona
 • Condició: Civil
 • Estat civil: Casat/ada
 • Nom del pare: Ruperto
 • Nom de la mare: Telésfora

Lloc de naixement

 • Municipi: Cirauqui
 • Comarca / illa / parròquia: –
 • Província: Navarra
 • Estat: –
 • Nucli / entitat menor: Cirauqui
 • Comunitat / regió: Navarra

Últim veïnatge

 • Municipi: Barcelona
 • Comarca / illa / parròquia: Barcelonès
 • Província: Barcelona
 • Estat: –
 • Nucli / entitat menor: Barcelona
 • Comunitat / regió: Catalunya

Dades de la mort o desaparició