SANZ ARRANDO, Veremundo

Natural de de Uztarroz residente en Girona, en la localidad de Bordils y muerto en los bombardeos de Barcelona.

 

Dades personals
 • Renom o motiu: –
 • Data de naixement: 1887
 • Sexe: Home
 • Condició: Civil
 • Estat civil: Casat/ada
 • Nom del pare: Celedonio
 • Nom de la mare: Agnés

Lloc de naixement

 • Municipi: Uztárroz
 • Comarca / illa / parròquia: –
 • Província: Navarra
 • Estat: –
 • Nucli / entitat menor: Uztárroz
 • Comunitat / regió: Navarra

Últim veïnatge

 • Municipi: Bordils
 • Comarca / illa / parròquia: Gironès
 • Província: Girona
 • Estat: –
 • Nucli / entitat menor: Bordils
 • Comunitat / regió: Catalunya

 

Dades de la mort o desaparició