GARCÍA SALSAMENDI, Estéban

Dades personals

 • Renom o motiu: –
 • Data de naixement: 1917
 • Sexe: Home
 • Condició: Militar
 • Estat civil:
 • Nom del pare: Ramos
 • Nom de la mare: Margarita

Lloc de naixement

 • Municipi: Yerri
 • Comarca / illa / parròquia: –
 • Província: Navarra
 • Estat: –
 • Nucli / entitat menor: Lacar
 • Comunitat / regió: Navarra

Últim veïnatge

 • Municipi: Yerri
 • Comarca / illa / parròquia: –
 • Província: Navarra
 • Estat: –
 • Nucli / entitat menor: Lacar
 • Comunitat / regió: Navarra

Dades de la mort o desaparició

 • Circumstància: Mort/a
 • Data: 25/06/1938
 • Àmbit: Acció de guerra
 • Front: Front de Catalunya
 • Nucli: Roní
 • Municipi: Rialp
 • Comunitat / regió: Catalunya
 • Estat: –

 

Fuentes:

http://www15.gencat.cat/cchgcc/AppJava/pages/veureDetallsWeb.jsf?fitxa=52995

 

Nota de PDM: Conviene realizar desde Nafarroa una solicitud de DATASET públicos sobre los casos navarros pues el retorno de datos es muy restringido y exige el conocimiento previo de uno de los dos apellidos cuando menos…